Cult en Tumult

Op zondag 27 september 2015 heeft Scouting Sint Aloysius van 13.00 tot 17.00 met haar leden op het Minneveld (het plein voor de bibliotheek in...