VOG verklaring

De gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Daarom is het project In Veilige Handen gestart. Eén van de middelen om een veilige sport en spel omgeving te creëren en ongewenste intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Invoeren van een VOG binnen de jeugdwerk, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege persoonlijke redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het 1 januari 2013 is het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van 1 januari 2013 binnen onze vereniging geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.