Organisatie

Scouting St. Aloysius kent een bestuur dat bestaat uit 6 personen. Dit bestuur komt ieder kwartaal bijeen om zorg te dragen voor onder andere de aanschaf van materiaal, onderhoud aan de blokhut, het financiële beleid en de organisatie van gezamenlijke activiteiten.

Daarnaast vindt er ieder kwartaal een groepsraad plaats. Alle leiding vormt samen met één ouder per speltak de groepsraad. Tijdens de groepsraad worden door het bestuur van de vereniging verschillende zaken binnen de scouting besproken. Voorbeelden hiervan zijn het bespreken en evalueren van de programma’s van onze speltakken, zomerkampen en overige activiteiten binnen de vereniging. Ook is er ruimte voor vragen/ opmerkingen of suggesties vanuit de (ouders van) leden.